hastfysioterapeut.com © 2009                    

     

      HUR GÅR EN SADELPROVNING

      TILL?

 

   Då jag är helt oberoende av sadel-

   märken så går vi tillsammans igenom

   vad du har för framtida planer för dig

   och din häst, om det är något speciellt

   sadelmärke du är intresserad av och

   vilket prisintervall som gäller.

 

   Därefter gör jag en mall av hästens

   rygg så att man får alla mått och 

   vinklar rätt.    

 

   När man hittat en sadel som känns

   bra och fungerar så provrider man. 

 

   Här kontrolleras att ryttaren

   hamnar i korrekt position och att

   hästen rör sig lösgjort och kan

   använda sin rygg på rätt sätt.

 

   OBS!

   Jag har inget eget lager av olika

   sadlar, så det är valfritt om du som

   kund vill ha hjälp med att hitta en

   sadel eller kanske rent av leta själv?

  

   Jag provar ut dressyr-,hopp- och

   allround-sadlar, men även western-

   och islandsadel.

 

 

 

                                           SADELPROVNING        

 

                           B

 

 

       Varför är det så viktigt att ha en sadel som passar både häst och ryttare?

 

      Indikationer som visar att man kan ha ett sadelproblem kan vara:

 

    - En dåligt musklad rygg hos hästen, muskelatrofi

    - Beteendeproblem, tydlig ovilja vid arbetet, svårt vid övergångar etc.

    - Överkänslighet i sadel- och sadelgjordsstadiet

    - Svullnader och hårda knutor

    - Den korrekta sitsen uteblir och kan orsaka ryggvärk hos häst/ryttare

 

 

 

 

 

En väl inpassad sadel minimerar risken för skador hos hästen, hästen kan utvecklas och musklas på rätt sätt vilket ger alla förutsättningar för framtida resultat.

 

 

 

H