hastfysioterapeut.com © 2009                   

      

   Hur går en träningsplanering till?

 

   Målsättningen med träningen 

   bestämmer vilken träningsform vi

   väljer.

  

   Beroende på utgångsläget så gör

   jag upp en planering åt er, en kort-

   siktig, och en mer långsiktig.

 

   Jag kommer att följa upp detta för att

   utvärdera arbetet och justera om

   det behövs.

 

   Resultaten lär inte dröja och man

   får en hållbar, nöjd och presterande

   häst.

 

 

             Foderstat

 

   Ni får hjälp en balanserad foderstat   

    till er häst.

 

    Grovfoderanalys krävs, där

    mineralvärdena ingår.

  

 

   

  

 

  

 

                            TRÄNING

 

  Om man tränar utan planering så når man inte några större resultat. Man vet ju egentligen

    inte vad man tränar - eller varför - eller om det behövs överhuvudtaget.

   

    Därför är en enkel planering alltid nödvändig. För att lyckas med träningsupplägget krävs:

 

        - En bra kondition och grundstyrka

        - Ett allround-träningsprogram

        - Ett grenspecifikt träningsprogram, anpassat efter ändamålet

  

     Olika discipliner använder olika kombinationer av muskelgrupper. Genom planering

     kan man påverka svaga muskelpartier hos hästen, stärka och förfina olika funktioner

     och även rehabilitera.

  

    Bakom ett bra resultat ligger alltid en omfattande träning som är ordentligt

       planerad, både vad gäller utförande, som vila och återhämtning samt foder.

 

   

 

   Utan en bra sits och balans har ryttaren svårt att inverka på hästen på rätt

      sätt, vilket dels kan påverka kommunikationen mellan häst/ryttare men

      även skapa muskulära problem hos hästen då snedbelastning uppstår. 

 

      Detta leder inte sällan till en istadig häst som rör sig spänt och om man inte

      tar tag i problemet på tidigt stadie så utvecklas hästens muskler inte som önskat

      och detta påverkar hela rörelseapparaten negativt. Hästen blir låst, kortar steget,

      svarar inte på träningen och kan inte arbeta i ändamålsenlig form. Detta leder sakta

      men säkert till försämrad hållbarhet och skador.  

 

      Mina träningar baseras alltid på BÅDE hästens och ryttarens behov. Vad behöver

      du göra för att Din sits ska bli följsam, och vad behöver hästen göra för attt stärka 

      sina svaga sidor och bli bärig och kunna prestera.

 

      Upplev känslan av att vara ett med hästen! 

 

      Jag har regelbundet träningar inom dressyr, hoppning, unghästutbildning, western

      och tömkörning. Ring för mer info, har endast fåtal platser kvar!     

 

 

FODER - varför krävs en analys?

 

Prestation och välmående är kopplat till det foder som vi ger hästen. Det ska täcka energibehovet till rörelse, kroppsvärme och livsviktiga funktioner. Vitaminer och mineraler håller sjukdomar borta och får alla fina system i kroppen att fungera.

 

En balanserad foderstat är avgörande för hur hästen bygger upp kondition och muskler. Obalans ger en dåligt uppfödd häst och kan ge svagheter som resulterar i framtida problem och skador.